2000

Contentverzamelaar

2000

Wanneer wordt overwogen om een verbod behoudens vergunning in te voeren, danwel dit instrument juist niet of niet langer te hanteren, moet het voornemen hiertoe overeenstemmen met EG-besluiten betreffende dezelfde materie. Zowel bij de implementatie van richtlijnen en verordeningen via - nieuwe of bestaande - nationale regelgeving als bij autonome nationale initiatieven is het van belang dat het nationale instrumentarium strookt met hetgeen hieromtrent in de relevante EG-besluiten is voorgeschreven. Daarom is het van belang om, wellicht nog meer welbewust dan nu het geval is, in de onderhandelingen bij de totstandkoming van nieuwe EG-regelgeving, ook de gevolgen van het EG-besluit voor het nationaal te hanteren instrumentarium mee te wegen.

Gerelateerde documenten