14 februari: EP plenaire behandeling kaderrichtlijn diensten; stemmingen 16 februari

Contentverzamelaar

14 februari: EP plenaire behandeling kaderrichtlijn diensten; stemmingen 16 februari

Lees hier de laatste achtergrondinformatie op Euractiv.com en EUobserver.com

 • Het voorstel van de Commissie en de overige officiĆ«le documenten in het Brusselse wetgevingsproces zijn te vinden in Prelex.
 • Het [[ BNC-fiche]] bevat een analyse van het voorstel, de positie van Nederland en praktische informatie.
 • De Kamerstukken in dit dossier verschijnen onder serienummer 21 501-30.
  • Met name zijn van belang:
   - brief van de minister van EZ van 2 september 2005 inzake notitie dienstenrichtlijn en diensten van algemeen economisch belang (nr. 115)
   - brief van de ministers van EZ en van VWS van 20 september 2005 over de relatie tussen de dienstenrichtlijn en medische zorgaanbieders (nr. 119)
   - het kabinetsstandpunt van 23 september 2005 over het SER-advies en de voorlichting van de Raad van State (nr. 120)
   - verslag van een algemeen overleg met de vaste commissie voor EZ in de TK (nr. 122)
   - brief van de Minister van EZ over de fraudebestrijding in relatie tot de dienstenrichtlijn (nr. 130).