1999 - Notitie dwangsomprocedures niet-uitvoering arresten HvJ

Contentverzamelaar

1999 - Notitie dwangsomprocedures niet-uitvoering arresten HvJ

Deze notitie bevat een analyse van de uitoefening door de Europese Commissie van haar bevoegdheid om het Hof van Justitie te verzoeken een dwangsom op te leggen aan lidstaten die nalatig zijn gebleven bij de uitvoering van een eerder arrest van het Hof van Justitie waarbij door het Hof een inbreuk is geconstateerd op het gemeenschapsrecht. Deze bevoegdheid is ingevoegd in artikel 171 EG-Verdrag bij het Verdrag betreffende de Europese Unie. NB! Bij het verdrag van Amsterdam is artikel 171 EG-Verdrag vernummerd tot artikel 228 EG.