2001 - Advies EG-eisen aan handhaving

Contentverzamelaar

2001 - Advies EG-eisen aan handhaving

Door de ICER is bezien welke EG-rechtelijke eisen er worden gesteld aan de aard en omvang / wijze van de handhaving van EG-recht op het nationale grondgebied. Geconcludeerd is dat bij de handhaving van nationale regels van EG-origine minder vrijheid bestaat dan bij de handhaving van zuiver nationale regels. Ook is gewezen op de specifieke rechtsgevolgen van onvoldoende handhaving van EG-regels.

Gerelateerde documenten