2002 - Advies beheer van communautaire programma's

Contentverzamelaar

2002 - Advies beheer van communautaire programma's

Op 7 mei 2002 heeft de ICER besloten tot het opstellen van een advies over de mededeling van de Europese Commissie 'Beheer van de communautaire programma's door netwerken van nationale agentschappen' (COM(2001) 648 def. van 13 november 2001).

De mededeling past in het streven van de Commissie om het beheer van communautaire programma's te externaliseren. Externalisering kan, behalve door delegatie aan communautaire agentschappen, ook plaatsvinden door delegatie van uitvoeringsbevoegdheden aan netwerken van nationale agentschappen (NA's). Volgens de visie van de Commissie kunnen NA's openbare organen zijn, of organen die, onder toezicht van de staat, zijn belast met overheidstaken. De mededeling dient te worden bezien tegen de achtergrond van het feit dat lidstaten zich nu al vaak in een moeilijke positie bevinden bij het beheer en de uitvoering van Europese fondsen en programma's. De mededeling besteedt weinig aandacht aan de nationale juridisch/bestuurlijke gevolgen van de voorgestelde inzet van NA's voor het beheer van communautaire programma's.