2002 - Advies strafrecht en de eerste pijler

Contentverzamelaar

2002 - Advies strafrecht en de eerste pijler

Advies van de ICER naar aanleiding van de door de Raad van State gegeven voorlichting van 27 juli 2001 over de ontwerprichtlijn inzake milieubescherming door het strafrecht en de ontwerprichtlijn inzake strafrechtelijke bescherming van de financiƫle belangen van de Europese Gemeenschappen. Reden voor de adviesaanvraag was dat deze ontwerp-richtlijnen vanwege hun strafrechtelijke aard een aantal belangrijke vragen oproept met betrekking tot de rechtsgrondslag, de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium en de mogelijke consequenties daarvan voor andere handhavings-instrumenten.