2003 - Advies aanpak achterstanden implementatie

Contentverzamelaar

2003 - Advies aanpak achterstanden implementatie

De achterstanden bij de omzetting van Europese richtlijnen in Nederlandse regelgeving nemen nog steeds toe. Op de laatste ranglijst van achterstanden van de Commissie was Nederland gezakt naar de zevende plaats. Nu het totaal van achterstallige richtlijnen inmiddels is opgelopen tot 65 is niet uitgesloten dat Nederland op de volgende ranglijst naar een nog lagere plaats zal zakken. Niet alleen gaat het hier om evenzovele formele schendingen van het gemeenschapsrecht, ook wordt hierdoor in de praktijk de rechtszekerheid geschaad en wordt de juiste werking van de interne markt verstoord. Voorts moet rekening gehouden worden met mogelijke schadeclaims en boetes. Gelet op de uitkomst van de Conventie zullen boetes in de toekomst waarschijnlijk vaker en eerder opgelegd kunnen gaan worden. Tenslotte schaadt een grote achterstand ook de positie van Nederland in de Unie, hetgeen met het oog op het naderend voorzitterschap des te onwenselijker is.