2003 - Advies toepassing EG-richtlijnen door decentrale overheden

Contentverzamelaar

2003 - Advies toepassing EG-richtlijnen door decentrale overheden

Het ICER-advies 'Toepassing EG-richtlijnen door decentrale overheden' betreft de situatie dat een decentrale overheid meent dat een door haar toe te passen bepaling van nationaal recht niet in overeenstemming is met een EG-richtlijn, zonder dat daarover (al) een rechterlijke uitspraak beschikbaar is. Deze situatie komt thans niet veel voor, maar kan zich in de toekomst vaker voordoen. Indien het nationale en Europese recht met elkaar in strijd zijn, is er een situatie waarbij beide niet tegelijkertijd gerespecteerd kunnen worden. Een decentrale overheid kan in de positie terechtkomen dat er toch een keuze moet worden gemaakt.