2004 - Advies voorkeursbehandeling

Contentverzamelaar

2004 - Advies voorkeursbehandeling

Bij brief van 13 september 2004 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ICER verzocht advies uit te brengen over de concept-nota over voorkeursbehandeling. Deze nota is aangekondigd in de memorie van toelichting bij de EG-Implementatiewet Awgb. Het betreft hier voorkeursbehandeling in het kader van de arbeid, van bepaalde categorie├źn van werknemers: van vrouwen, van leden van culturele en etnische minderheden, en van gehandicapten en chronisch zieken.

In de concept-nota wordt aangegeven welke vormen van voorkeursbehandeling voor de onderscheiden doelgroepen zich verdragen met artikel 141, lid 4, EG-Verdrag, de bepalingen over voorkeursbehandeling in een aantal recente EG-richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG.

Op verzoek van de minister van SZW gaat de ICER in het bijzonder in op de volgende onderdelen van de concept-nota:

  • mogelijke vormen van voorkeursbehandeling van vrouwen in de toekomst,
  • mogelijke vormen van voorkeursbehandeling van etnische minderheden en gehandicapten in de toekomst, en
  • noodzaak tot aanpassing van de wettelijke bepalingen.

De ICER zal zich beperken tot een toetsing van de Europeesrechtelijke aspecten van de concept-nota.

Gerelateerde documenten