2005 - Advies burgerschap van de Unie

Contentverzamelaar

2005 - Advies burgerschap van de Unie

Op 17 juni 2003 stelde de ICER een werkgroep in die de ontwikkeling van het begrip burger van de Unie in de rechtspraak van het Hof van Justitie in kaart zou brengen, sinds de uitspraak van het Hof in de zaak Martinez Sala. Gedurende de werkzaamheden van de werkgroep trad richtlijn 2004/38/EG inzake vrij verkeer van burgers van de Unie en hun familieleden in werking. Hierdoor werd het zwaartepunt van de werkzaamheden verlegd naar de vraag welke veranderingen deze richtlijn teweegbracht en welke aandachtspunten bij de implementatie van deze richtlijn van belang zouden kunnen zijn.

Het rapport inventariseert de rechtspraak van het Hof op het gebied van het burgerschap. De implementatie van richtlijn 2004/38 valt buiten de reikwijdte van het rapport, conform de afspraken die gemaakt zijn in de ICER van juni 2004.