2008 - Advies Raadsconclusies

Contentverzamelaar

2008 - Advies Raadsconclusies

De ICER is gevraagd te adviseren over de wijze waarop Raadsconclusies moeten worden aangenomen: volgens welke regels moet de Raad formeel juridisch Raadsconclusies vaststellen?

In het EG-verdrag is geen regeling te vinden voor de vaststelling van Raadsconclusies. Raadsconclusies moeten worden gezien als politieke statements / verklaringen en vormen geen juridisch bindend besluit met rechtsgevolgen. In de praktijk is het gebruikelijk dat Raadsconclusies met consensus worden aangenomen.

De enige bepaling uit het EG-Verdrag waarmee de Raad rekening moet houden bij het vaststellen van Raadsconclusies is artikel 10 EG-verdrag (gemeenschapstrouw). Uit het beginsel van Gemeenschapstrouw volgt dat de Raad niet tegen het verdrag in mag handelen. Dit betekent ook dat leden van de Raad niet tegen het verdrag in mogen handelen door het gebruik van Raadsconclusies aan te grijpen om de stemregels te doorkruisen zoals die uit het EG-verdrag volgen.

Gerelateerde documenten