A-G Bot: geestelijk voorgangers kunnen langdurig ingezetene zijn

Contentverzamelaar

A-G Bot: geestelijk voorgangers kunnen langdurig ingezetene zijn

Derdelanders met een beroep dat ‘tijdelijk van aard’ is (zoals een au pair) zijn uitgezonderd van richtlijn 2003/109 betreffende langdurig ingezetenen. Het beroep van een geestelijk voorganger is niet altijd tijdelijk van aard. Dit betekent dat ook een geestelijk voorganger na 5 jaar rechtmatig verblijf in een lidstaat recht heeft op een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Dit heeft A-G Bot geadviseerd in de zaak C-502/10, Staatssecretaris van Justitie tegen Mangat Singh.

Deze zaak gaat over de heer Singh. Hij heeft in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in verband met zijn werk als geestelijk voorganger van Guru Nanak Gurudwara (een Sikh-geloof). Deze vergunning is telkens verlengd. Na ruim 5 jaar verblijf in Nederland verzoekt Singh om een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene. De staatssecretaris van Justitie heeft  die aanvraag afgewezen, omdat Singh een zogeheten ‘formeel beperkte verblijfsvergunning’ heeft en daarmee niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2003/109 valt (artikel 3, lid 2, sub e van de richtlijn).

In antwoord op vragen van de Raad van State adviseert AG Bot dat een formeel beperkte verblijfsvergunning enkel betrekking heeft op derdelanders die tijdelijk in de EU verblijven. Een categorie derdelanders categorisch uitsluiten van de richtlijn - zoals Nederland heeft gedaan voor geestelijk voorgangers – is volgens hem niet toegestaan.