A-G Maduro waarschuwt tegen protectionisme

Contentverzamelaar

A-G Maduro waarschuwt tegen protectionisme

Advocaat-Generaal bij het EG-Hof Miguel Poiares Maduro waarschuwt voor de risico’s van protectionistische staatssteun voor de eerlijke mededinging in Europa. Hij maakt zich zorgen over de aantasting van de interne markt ter bestrijding van de kredietcrisis. Dat blijkt uit een interview met het NRC Handelsblad. Toch heeft hij ook oog voor de huidige context: “Rechters zijn niet blind”.

Sinds de kredietcrisis is uitgebroken, is de verlening van staatssteun aan bedrijven steeds verder uitgebreid. Waren het in het begin enkel banken die overeind gehouden moesten worden, nu betreft het vrijwel iedere tak van industrie en diensten.

Maduro merkt op dat er nog geen inbreukprocedures zijn aangespannen. De Europese Commissie heeft een ruime beoordelingsmarge bij de toepassing van de marktregels. De Commissie heeft in haar mededelingen naar aanleiding van de kredietcrisis rekening gehouden met de bijzondere situatie die is ontstaan. Ook Maduro erkent dat het gerechtvaardigd kan zijn de regels in bepaalde sectoren soepeler toe te passen en in andere sectoren strikter.

De A-G toont zich nuchter over de toenemende kritiek op het EG-Hof, zoals naar aanleiding van recente arresten betreffende het golden-share aandeel van de Duitse overheid in Volkswagen, de Nederlandse roetfilterzaak, de Laval-zaak over de Zweedse CAO-acties tegen buitenlandse bedrijven , het Metock-arrest over toelating van derdelanders als familielid van een EU-onderdaan, en de kritiek van de voormalige Duitse Bondspresdient Herzog op beweerde overschrijding van bevoegdheden door het Hof. “Kritiek op het Hof is van alle tijden”, zo verklaart hij.

Het Hof is in toenemende mate actief op het gebied van de grondrechten, één van de specialismen van Maduro. Hij wijst op de discriminatiezaken Feryn (over het weren van allochtonen), Coleman (over benadeling van een moeder wegens een handicap van haar kind) en Huber (over registratie van EU-onderdanen voor criminaliteitsstatistieken). Deze zaken tonen aan dat Europeanen van ‘marktdeelnemers’ naar ‘euroburgers’ evolueren. Volgens Maduro strookt deze in zijn ogen positieve ontwikkeling voor het EU-burgerschap niet met de ‘comeback’ van protectionistische maatregelen in de EU.