A-G Sharpston: deelname aan terrorisme kan asielverzoek in de weg staan

Contentverzamelaar

A-G Sharpston: deelname aan terrorisme kan asielverzoek in de weg staan

Deelname aan terroristische activiteiten kan in de weg staan aan een erkenning als politiek vluchteling. Hiervoor is geen strafrechtelijke veroordeling nodig. Dit adviseert advocaat-generaal Sharpston aan het EU-Hof op vragen van de Belgische Raad van State.

Het betreft de conclusie van advocaat-generaal Sharpston (A-G) van 31 mei 2016 in de zaak Lounani (C-573/14). . In de zaak betrof het een asielzoeker in Duitsland die na afwijzing van een asielverzoek illegaal in Belgiƫ verbleef. Vervolgens is hij, in 2006, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens deelname aan terroristische islamitische activiteiten (van een Marokkaanse aan Al-Quaeda gelieerde organisatie).

In 2010 heeft hij een verzoek ingediend om erkend te worden als politiek vluchteling. De Belgische autoriteiten wezen dit af. Die beslissing is vernietigd door de Belgische Raad van State, en op 12 februari 2013 is hem de status van politiek vluchteling toegekend. Hiertegen is door de Belgische autoriteiten beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State vraagt nu, kort gezegd, of een veroordeling wegens deelname aan terroristische activiteiten in de weg staat aan de erkenning als politiek vluchteling.

In haar advies aan het Hof beantwoordt A-G Sharpston deze vraag bevestigend. Volgens haar kan in dergelijke gevallen een asielverzoek zelfs worden afgewezen zonder strafrechtelijke veroordeling voor terroristische activiteiten. Het is evenmin nodig dat wordt aangetoond dat de betrokkene zelf een terroristische daad heeft gepleegd om het asielverzoek te weigeren.

Het is evenmin nodig dat wordt aangetoond dat de terroristische beweging geweld van een bijzonder wrede aard heeft gebruikt. Er dient volgens A-G Sharpston gekeken te worden naar een veroordeling voor terroristische activiteiten, naar persoonlijke verantwoordelijkheid en of de terroristische activiteiten ernstig waren en een internationale dimensie hadden.