A-G Trstenjak: terechte nietigverklaring bevriezing tegoeden nederlandse stichting

Contentverzamelaar

A-G Trstenjak: terechte nietigverklaring bevriezing tegoeden nederlandse stichting

De Raad van de EU kan de bevriezing van de tegoeden van de Stichting Al-Aqsa slechts handhaven zolang er nationale vervolgingsmaatregelen bestaan tegen Al-Aqsa. Ontbreken deze nationale maatregelen, dan is EU-listing niet toegestaan.

Dit heeft AG Trstenjak geconcludeerd in de gevoegde zaken C‑539/10 P en C‑550/10 P

In het kader van terrorismebestrijding staat de Stichting Al-Aqsa op de EU-terrorismelijst. De basis hiervoor was een nationaal besluit van de Nederlandse autoriteiten. Als gevolg hiervan zijn de financiële middelen van Al-Aqsa bevroren. Het Gerecht heeft eerder deze listing nietig verklaard, omdat het Nederlandse besluit was ingetrokken. Volgens het Gerecht is voor een EU-listing vereist  dat een nationale onderzoeks- of strafvervolgingsprocedure loopt dan wel  een opgelegde straf ten uitvoer wordt gelegd.

Tegen de uitspraak van het Gerecht is beroep aangetekend bij het EU-Hof. In deze zaak geeft de A-G  aan dat maatregelen ter bestrijding van terrorisme niet aan de vrije beoordeling van de Raad worden overgelaten. De Raad moet aansluiten bij de nationale situatie. Trstenjak vindtverder dat de Raad enkel op basis van een nationale vervolgingsbeslissing of veroro kan de Raad optreden. De Raad moet de tegoeden in ieder geval vrijgeven wanneer bij regelmatige evaluatie wordt vastgesteld dat de nationale beslissing niet meer van kracht is of dat het onderzoek op nationaal niveau niet meer wordt voortgezet.