Aanbesteding moet in alle talen kunnen

Contentverzamelaar

Aanbesteding moet in alle talen kunnen

Indien de Commissie een aanbesteding uitschrijft voor projecten buiten de Unie, mag daarop gereageerd worden in elke officiële taal van de Unie. De Europese Ombudsman heeft dit onlangs beslist naar aanleiding van een klacht van een Duitse organisatie die haar voorstel graag in de eigen taal wilde indienen. De Commissie had bedacht enkel stukken in het Engels, Frans of Spaans in behandeling te zullen nemen. Volgens de Ombudsman is dit ‘taaldiscriminatie’. De Commissie heeft de aanbevelingen van de Ombudsman onwerkbaar genoemd en verworpen.

De Commissie had een project aangekondigd buiten de Unie ten behoeve van slachtoffers van marteling. Europese bedrijven en organisaties konden zich inschrijven voor een aanbesteding die hieraan verbonden was. Dit moest dan echter wel in het Engels, Frans of Spaans gebeuren. Een Duitse NGO kon vervolgens niet in de Duitse taal haar plannen opsturen. De Commissie stond op een vertaling.

De Duitse organisatie heeft hierop een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman. De Commissie bleef bij haar standpunt dat het moeten accepteren van alle talen van de Unie te kostbaar zou zijn en de deadlines die de Commissie had in gevaar kan brengen, juist omdat het een project buiten de Unie betrof.

De Ombudsman komt echter met vernietigende kritiek en spreekt van ‘ taaldiscriminatie’ en wanbestuur. In verordening 1 uit 1958 staat namelijk dat een afzender de Commissie mag schrijven in elke officiële taal van de Unie (artikel 2). Dit is volgens de Ombudsman een helder omschreven artikel die nog altijd algemene gelding heeft binnen de Unie. De Commissie heeft haar weigering niet goed kunnen rechtvaardigen.

De Commissie zal in september 2008 een nieuwe strategie publiceren over het talenregime. Het feit dat er binnen Europa verschillende talen bestaan kost de Unie ongeveer 1.1 miljard euro per jaar (1% van het budget)