Aanbeveling Europese Commissie voor een Raadsbesluit om onderhandelingen over een EU-VK-samenwerkingsovereenkomst over mededinging aan te gaan

Contentverzamelaar

Aanbeveling Europese Commissie voor een Raadsbesluit om onderhandelingen over een EU-VK-samenwerkingsovereenkomst over mededinging aan te gaan

Met de vaststelling van een aanbeveling roept de Europese Commissie de Raad op om een Raadsbesluit vast te stellen waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te kunnen onderhandelen over een samenwerkings-overeenkomst op mededingingsgebied tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Raad moet nu besluiten of en onder welke voorwaarden de start van onderhandelingen wordt toegestaan.

De EU-VK Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) - die op 1 mei 2021 van kracht is geworden -voorziet in de mogelijkheid om een afzonderlijke overeenkomst te sluiten over samenwerking en co├Ârdinatie in mededingingszaken tussen de Europese Commissie, de mededingingsautoriteiten van de lidstaten en de mededingingsautoriteit(en) van het VK (zie artikel 2.4 lid 4 van titel XI over het gelijke speelveld voor open en eerlijke mededinging en duurzame ontwikkeling). Met de vaststelling van een aanbeveling roept de Commissie de Raad op om een Raadsbesluit vast te stellen waarbij de Commissie wordt gemachtigd om de onderhandelingen over deze afzonderlijke mededingingsovereenkomst te kunnen starten en met de implementatie van dit punt uit de HSO verder te gaan.

De samenwerkings- en co├Ârdinatieovereenkomst in mededingingszaken die voorzien wordt zal voorwaarden kunnen bevatten voor de uitwisseling en het gebruik van vertrouwelijke informatie over anti-trust kwesties en controle op concentraties. Van de zijde van de Europese Unie zal de overeenkomst gerelateerd worden aan de toepassing van het EU-mededingingsrecht (zie ECER-dossier ).

Eerder onderhandelde de Europese Commissie al over diverse internationale samenwerkingsovereenkomsten op mededingingsgebied met derde landen , zoals bijvoorbeeld met de Verenigde Staten (1991), Canada (1999), Japan (2003), Zuid Korea (2009) en Zwitserland (2013).

De aanbeveling is door de Commissie naar de Raad, het Europees Parlement en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gezonden. Het is nu aan de Raad om te overwegen of en onder welke voorwaarden de start van onderhandelingen over een EU-VK samenwerkingsovereenkomst op mededingingsgebied zal worden toegestaan.

Meer informatie