Ad Geelhoed overleden

Contentverzamelaar

Ad Geelhoed overleden

Na een kort ziekbed is toch nog onverwacht overleden voormalig Advocaat-Generaal Ad Geelhoed. Het ECER gedenkt hem vooral als de man die met zijn richtinggevende conclusies op uiteenlopende terreinen voor beslissende wendingen heeft gezorgd in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ruimhartig waar hij dat mogelijk achtte, restrictief wanneer dat naar zijn overtuiging nodig was. Een Advocaat-Generaal in de traditie zoals het Hof van Nederland gewend was.

Klik hier voor het overzicht van zijn conclusies. Aan het einde van zijn ambtstermijn (van 2001 tot 2006) is de teller uiteindelijk blijven staan op 215.

In het oog springen vooral de scherpe analyses op fiscaal gebied, over hetEuropees Burgerschap, over de vormgeving van hetboete en dwangsommenbeleid wegens niet naleving van een arrest van het EG-Hof, en over de fatsoensnormen voor hoge ambtsdragers van de EU-instellingen.