Adviesraad doet aanbevelingen over versterking van het Europese en Nederlandse beleid voor wetenschap, technologie en innovatie

Contentverzamelaar

Adviesraad doet aanbevelingen over versterking van het Europese en Nederlandse beleid voor wetenschap, technologie en innovatie

Het Europese beleid voor Wetenschap, Technologie en Innovatie biedt veel kansen voor alle vormen van onderzoek en innovatie. Maar volgens een advies van de Nederlandse Adviesraad is het een probleem dat het nationale en het Europese WTI-beleid niet goed op elkaar aansluiten.

Adviesraad doet aanbevelingen over versterking van het Europese en Nederlandse beleid voor wetenschap, technologie en innovatie
Het Europese beleid voor Wetenschap, Technologie en Innovatie biedt veel kansen voor alle vormen van onderzoek en innovatie. Maar volgens een advies van de Nederlandse Adviesraad is het een probleem dat het nationale en het Europese WTI-beleid niet goed op elkaar aansluiten.

Achtergrond
Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de EU en Nederland. Zowel de EU als Nederland maakt beleid om WTI te bevorderen. Op verzoek van de regering adviseerde De Nederlandse Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft op verzoek van de regering advies uitgebracht over de vraag: 'Hoe zorgen we ervoor dat het Europese en het Nederlandse WTI-beleid elkaar beter vinden en versterken?'

Volgens het advies staan het nationale en het Europese WTI-beleid in de praktijk vrij los van elkaar. De AWTI adviseert dan ook om het Europese en Nederlandse beleid voor WTI als één geheel te beschouwen waarin de verschillende onderdelen zo op elkaar aansluiten dat het een samenhangende mix van maatregelen wordt, gericht op het bereiken van de ambities. Idealiter versterken het nationale en Europese beleid elkaar via ‘hefbomen’ of kiest men er juist bewust voor om nationaal andere dingen te ondersteunen dan de EU doet.

Aanbevelingen
In het advies doet de AWTI de volgende zes aanbevelingen:
1. Zorg dat Nederlands en EU-beleid voor WTI goed aansluiten doordat ze elkaar versterken of aanvullen;
2. Handel proactief en strategisch in Brussel met een gerichte agenda;

3. Blijf fundamenteel onderzoek steunen vanuit de EU en verbind het beter met innovatie;
4. Maak als regio koppelingen met het EU-beleid voor WTI;
5. Ondersteun partijen om gebruik te maken van EU-instrumenten;
6. Waarborg de mogelijkheden voor samenwerking met aantrekkelijke niet-EU-partners.


Meer informatie:

Website AWTI
ECER-dossier: Onderzoek en technologie