Advocaat-Generaal: ING-arrest onjuist

Contentverzamelaar

Advocaat-Generaal: ING-arrest onjuist

Het arrest van het EU-Gerecht over de financiële steunverlening van Nederland aan ING tijdens de cisis moet worden vernietigd vanwege formele gebreken. Dat is het advies van de Advocaat-generaal Sharpston in het beroep dat de Commissie tegen het voor Nederland gunstige arrest heeft ingesteld. Maar ook als het EU-Hof dit advies zou overnemen, blijven de gevolgen ervan beperkt. Dit omdat inmiddels een akkoord is bereikt tussen de Commissie en Nederland over de financiële steunverlening aan de ING.

Het gaat om de conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston in de zaak C‑224/12 P, Commissie tegen Nederland en ING.

De Britse A-G Sharpston heeft conclusie genomen in de zaak ING/Commissie (staatssteun, financiële crisis). Het gaat over de kapitaalinjectie door de Nederlandse staat van 10 miljard euro in 2008. Deze steun is door de Commissie tijdelijk goedgekeurd, op voorwaarde dat ING binnen 6 maanden met een herstructureringsplan zou komen. Nederland en ING wijzigden vervolgens de voorwaarden voor herstructurering, waardoor ING eerder kon terugbetalen. Volgens de Commissie is deze wijziging staatssteun (2 miljard euro). Nederland bestreed dit en is vervolgens in beroep gegaan bij het EU-Gerecht. Het Gerecht heeft Nederland in het gelijk gesteld. Hierop heeft de Commissie beroep ingesteld bij het Hof.

AG Sharpston adviseert EU-Hof de inhoudelijke gronden van de Commissie tegen het arrest af te wijzen. Dit is conform het standpunt van Nederland en ING en dus positief.

Toch adviseert AG Sharpston EU-Hof het arrest gedeeltelijk te vernietigen vanwege formele gebreken. Mocht de AG gevolgd worden, dan zijn de praktische gevolgen beperkt, omdat Nederland, ING en Commissie lopende de beroepsprocedure een nieuw besluit over de kapitaalinjectie hebben uit onderhandeld en dit nieuwe besluit niet geraakt wordt door een eventuele (gedeeltelijke) vernietiging van het arrest van het Gerecht.