Kabinet vraagt AIV advies over rechtsstatelijke aspecten van de EU

Contentverzamelaar

Kabinet vraagt AIV advies over rechtsstatelijke aspecten van de EU

Niet alleen de lidstaten van de EU moeten voldoen aan de eisen van rechtsstatelijkheid. Ook de EU-instellingen en het functioneren van de EU zouden langs deze meetlat moeten worden gelegd, vindt de Kamer. Daarover vraagt het kabinet advies aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Tijdens het jaarlijkse debat over de Staat van de Unie heeft de Tweede Kamer in een motie van het lid Omtzigt het kabinet gevraagd om een onafhankelijke externe check te laten uitvoeren op de rechtsstatelijke aspecten van de Europese Unie, inclusief transparantie, democratie en adequate verantwoording van de EU-instellingen (inclusief de ECB). Het kabinet is met de Kamer overeengekomen dit verzoek aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor te leggen.

Meer info