Amsterdam en Parijs trekken winnende loten in strijd om agentschappen EMA en EBA

Contentverzamelaar

Amsterdam en Parijs trekken winnende loten in strijd om agentschappen EMA en EBA

In een bijzondere stemprocedure hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-27 de vestigingsplaatsen aangewezen van het EU-Geneesmiddelenbureau en de EU-Bankautoriteit na de Brexit. De procedure werd wel vergeleken met die van het Eurovisiesongfestival. Maar uiteindelijk besliste het lot

Dit is het resultaat van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-27 van 20 november 2017. Na drie stemronden waarin de lidstaten elkaar punten konden geven, waren voor EMA alleen de kandidaat-steden Amsterdam en Milaan overgebleven. Beide hadden in de laatste stemronde treize points in deze Eurovisie contest om de agentschappen gekregen. Amsterdam werd letterlijk uit de hoed getoverd. Er werden twee loten in een hoed gedaan en het Amsterdamse lot werd getrokken als winnaar. . Hetzelfde gebeurde voor de EBA. Parijs Dublin en Frankfurt kregen in de eerste ronde de meeste stemmen, in de tweede viel Dublina af en de derde eindige wederom in dertien punten voor Parijs en Frankfurt. Opnieuw moest het lot beslissen. Et voilá: Paris. Voorlopig is deze uitkomst nog de enige concrete in het terugtredingsproces van het VK uit de EU.

Op dit moment zetelen de twee agentschappen, het Europees Medicijnen Agentschap en de Europese Bankenautoriteit. Als gevolg van Brexit zullen die worden verplaatst naar andere lidstaten. Dit zijn Nederland en Frankrijk geworden.

Voor de verplaatsing is in juni 2017 een procedure vastgesteld door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-27. De belangrijkste criteria voor de keuze waren: de verzekering dat het agentschap operationeel is op de dag dat het VK de EU verlaat, bereikbaarheid, voldoende beschikbaar (internationaal) onderwijs voor kinderen van de werknemers, toegang tot de arbeidsmarkt voor partners en kinderen, continuïteit van de werkzaamheden en geografische spreiding. Lidstaten konden voor eind juli een bod doen. De Commissie heeft een eerste evaluatie gegeven voor 30 september jl.

Voor EMA hebben 19 lidstaten dat gedaan (Athene, Barcelona, Bonn, Bratislava, Brussel, Boekarest, Kopenhagen, Dublin, Helsinki, Lille, Malta, Milaan, Porto, Sofia, Stockholm, Wenen, Warschau en Zagreb).Drie daarvan trokken zich voor de stemming terug. Voor de EBA hebben 8 lidstaten een bod gedaan voor hun steden (Brussel, Dublin, Frankfurt, Luxembourg, Prague, Vienna, Warschau).

Formeel wordt de vestigingsplaats van een agentschap niet door de Raad of de Europese Raad aangewezen, maar in een intergouvernementeel besluit vastgesteld door de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten ( artikel 341 EU-Werkingsverdrag).

Update 29 november 2017: De Commissie heeft voorstellen ingediend om de oprichtingsverordeningen van de beide agentschappen aan de nieuwe vestigingsplaatsen aan te passen.

Zie verder:

Procedure en biedingen

Persbericht van de Raad over EMA

Persbericht van de Raad over EBA

Persbericht van de Commissie 29 november 2017 over de wijzigingen van de oprichtingsverordeningen