Arrest Kücückdeveci aanleiding tot levendig debat

Contentverzamelaar

Arrest Kücückdeveci aanleiding tot levendig debat

De beoefening van het Europees recht kent op internet een nieuwe trend, namelijk die van de blogs. Het wetenschappelijke tijdschrift is passé. Als het Hof van Justitie een arrest wijst staan de volgende dag de reacties op internet. Het recente arrest Kücükdeveci over leeftijdsdiscriminatie bij ontslag, waarover het ECER onlangs een real-time discussiebijeenkomst organiseerde, heeft ook geleid tot veel discussie onder bloggers.

Het ECER organiseerde op 16 februari 2010 een drukbezochte discussiebijeenkomst over het arrest Kücükdeveci. Onder leiding van Mirjam de Mol (Universiteit Maastricht), die promoveert op het onderwerp ‘algemene beginselen van Unierecht’, werden de eigenaardigheden van deze belangwekkende uitspraak besproken.

Maar het is ook interessant te volgen hoe de discussie over arresten van het EU-Hof op internet verloopt. Met name het blog ‘Adjudicating Europe’ is zeer actief. Recent publiceerde deze site prikkelende visies op het arrest Kücükdeveci.

De Duitser Julian Frisch heeft op zijn blog een mooi overzicht gemaakt van de storm aan reacties op het arrest Kücükdeveci. Volgens de makers van Adjudicating Europe komt de ‘Blogsphere’ over het Europese recht nu echt op gang.

Andere bekende blogsites zijn EU Law Blog en ECJ-watch. Overigens zijn er veel blogs op internet over de Europese Unie in het algemeen. De bekendste zijn EUbloggingportal en het humoristische Berlaymonster.