Babylonische talenscriptie wint prijs

Contentverzamelaar

Babylonische talenscriptie wint prijs

Kenmerkend voor het Europese recht zijn de 23 officiële talen van de EU waarmee gewerkt moet worden. Vertalen is mensenwerk en bovendien is het vrijwel onmogelijk om verschillen in taalversies helemaal te voorkomen Deze verschillen stellen juristen en beleidsmakers regelmatig voor lastige problemen, want wat is er nu eigenlijk geregeld? Wouter Jan Berends, winnaar van de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Europees recht, heeft een analyse gemaakt van de manier waarop het EU-Hof hiermee omgaat.

Bij onduidelijkheid over de formulering in een EU-verordening of een EU-richtlijn is het altijd handig andere taalversies te controleren. Maar niet zelden leidt deze vergelijking tot verwarring. Berendse zet deze verwarring in het perspectief van de rechtszekerheid. En dan wordt het interessant, want kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben. Had een Nederlandse of een Britse burger moeten weten dat de Franse versie iets anders bepaalt? Volgens Berends is dat nog niet duidelijk in de rechtspraak van het Hof.

Bovendien staat volgens de Utrechtse student de zgn. teleologische uitleg die het Hof hanteert bij verschillende taalversies (namelijk kijken wat het doel is van de regeling), ook op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Want hoe kan iemand weten wat het doel is als dat niet helder is opgenomen in de regeling. Op dit punt kan het Hof nog een verbetering maken, zo denkt hij.

De jury, die bestond uit oud-rechter in het Hof Chris Timmermans, Clingendael-directuer Jaap de Zwaan en raadsheer in de Hoge Raad Marc Fierstra zijn enthousiast in hun juryrapport:

“Het onderwerp van de scriptie - interpretatie en veeltaligheid - lijkt op het eerste gezicht wat technisch en saai,maar door het te behandelen in de sleutel van de beginselen van rechtszekerheid en opgewekt vertrouwen wordt het ineens verrassend boeiend en ook voor de rechtspraktijk hoogst relevant.”

Het ECER sluit zich hierbij graag aan, en feliciteert Berendse van harte met deze welverdiende prijs.
(afbeelding: De toren van Babel, Pieter Brueghel de Oude)