Barroso-II uit de startblokken

Contentverzamelaar

Barroso-II uit de startblokken

Het Europees Parlement heeft op dinsdag 9 februari 2010 ingestemd met de benoeming van de Commissie Barroso-II. President Buzek van het EP heeft de Raad hiervan op de hoogte gesteld. Hieraan gingen 81 uur aan hoorzittingen en 1750 vragen vooraf.

De officiƫle termijn van de nieuwe Commissie loopt af op 31 oktober 2014. Dat de periode iets minder is dan de officiƫle vijf jaar heeft te maken met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Omdat de ratificatie langer duurde dan gepland, werd de Commissie Barroso-I gevraagd langer aan te blijven. De termijn van de Commissie houdt niet automatisch op. De Commissie kan pas ophouden als er een nieuwe Commissie is.

De termijn loopt traditiegetrouw af in oktober, zodat het dan nieuw verkozen Europees Parlement ook een nieuwe Commissie kan benoemen.

Met de benoeming is bovendien de benoeming van Lady Catherine Ashton compleet. Haar benoeming in de Raad tot Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid was al een feit, maar zij is nu ook benoemd als vice-voorzitter van de Commissie. Zij heeft een dubbelrol.

Neelie Kroes verlaat de post mededinging en is nu Commissaris voor de Digitale Agenda en tevens vice-voorzitter van de Commissie.