Belastingvrij vliegen naar Sardinië

Contentverzamelaar

Belastingvrij vliegen naar Sardinië

De belasting die de Sardische autoriteiten heffen op toeristische tussenstops per vliegtuig of schip op het eiland is in strijd met het Europese recht. Dat heeft het EU-Hof van Justitie bepaald in een zaak die premier Berlusconi had aangespannen tegen de regio Sardinië. . De heffing is volgens het Hof in strijd met het vrij verkeer van diensten en vormt bovendien verboden staatssteun. Het is de eerste keer dat het Italiaanse Hooggerechtshof een vraag heeft gesteld aan het Hof in Luxemburg.

Op Sardinië wordt een regionale belasting geheven op de binnenkomst voor toeristische doeleinden van vliegtuigen en pleziervaartuigen. Deze belasting geldt echter enkel voor bedrijven die gevestigd zijn buiten Sardinië. Deze bedrijven hebben een nadeel bij het verrichten van diensten op Sardinië.

Sardinië voerde aan bij het Hof dat bedrijven die buiten Sardinië gevestigd zijn geen andere belastingen betalen, zoals inkomstenbelasting. Zij zijn daarom in de ogen van de Sardiniërs ‘free riders’. Daarom is het gerechtvaardigd om aan hen deze belasting op te leggen.

Het Hof is het met dit argument niet eens. De inkomstenbelasting heeft een heel ander doel dan deze heffing. Alle personen die gebruik maken van deze diensten bevinden zich in een vergelijkbare situatie, ongeacht hun woonplaats. Het Hof verwerpt bovendien het argument dat de belasting nodig is om het milieu te beschermen. Vliegtuigen en vaartuigen van niet-ingezetenen tasten het milieu evenzeer aan als die van ingezetenen.

Het Hof verklaart bovendien dat de vrijstelling van de heffing voor ingezetenen verboden staatssteun vormt. Aangezien deze ondernemers in dezelfde situatie zitten als niet-ingezetenen, ontvangen zij ongerechtvaardigd een fiscaal voordeel.

Het Hooggerechtshof (Corte costituzionale) heeft voor het eerst verklaard bevoegd te zijn om vragen te stellen aan het EU-Hof. Onder nationaal recht valt het Hooggerechtshof niet in de categorie ‘rechterlijke instantie’. Dit begrip moet echter volgens de Italiaanse rechters niet nationaal worden uitgelegd, maar het gemeenschapsrecht is bepalend voor de vraag of het een vraag mag stellen. Het voldoet aan alle eisen die het Europese recht stelt aan rechterlijke instanties.