Bescherming van werknemers: EU-richtlijn met nieuwe grenswaarden voor lood en diisocyanaten gepubliceerd

Contentverzamelaar

Bescherming van werknemers: EU-richtlijn met nieuwe grenswaarden voor lood en diisocyanaten gepubliceerd

Voor het eerst in veertig jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan lood en de anorganische verbindingen daarvan herzien. Daarnaast zijn voor het eerst grenswaarden vastgelegd voor diiosocyanaten, een groep stoffen waaraan momenteel 4,2 miljoen werknemers zijn blootgesteld en die astma en huidziekten kunnen veroorzaken.

Het gaat om Richtlijn 2024/869 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG en van Richtlijn 98/24/EG, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft. De richtlijn is op 19 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen, en voorziet in de volgende herziening van de grenswaarden voor lood:

  • grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: van 0,15 milligram per kubieke meter (0,15mg/m3) tot 0,03mg/m3
  • biologische grenswaarde: van 70 microgram per 100 milliliter bloed (70μg/100ml) tot 15μg/100ml (30μg/100ml tot 2028)

Lood hoopt op in de botten en komt langzaam in de bloedsomloop terecht. Volgens de nieuwe richtlijn zullen werknemers die een hoog loodgehalte in het bloed hebben door blootstelling vóór de omzetting van deze richtlijn, aan regelmatig medisch toezicht worden onderworpen. Zij zullen met lood kunnen blijven werken als het loodgehalte in hun bloed een dalende trend vertoont.

Ter bescherming tegen de reprotoxische effecten van lood zullen voor vrouwelijke werknemers in de vruchtbare leeftijd lagere grenswaarden (4,5μg/100 ml) gelden.

De richtlijn introduceert ook grenswaarden voor diisocyanaten:

  • algemene grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 6µg NCO/m3 (10µg/m3 tot 2028)
  • grenswaarde voor kortstondige blootstelling: 12µg NCO/m3 (20µg/m3 tot 2028)

Meer informatie: