Bijzondere EP-commissie fiscale rulings van start

Contentverzamelaar

Bijzondere EP-commissie fiscale rulings van start

De bijzondere commissie, ingesteld door het Europees Parlement om onderzoek te doen naar de zogenaamde “Luxleaks”, is van start gegaan met haar werkzaamheden. Onlangs is de commissie voor het eerst bijeengekomen.

Naar aanleiding van een reeks onderzoeken die de Europese Commissie is gestart om de praktijk inzake fiscale rulings in alle lidstaten te toetsen aan de EU-staatssteunregels, heeft het Europees Parlement, op grond van artikel 197 van zijn Reglement van Orde, zijn eigen bijzondere commissie opgezet. De “bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect” ( TAXE special committee), bestaant uit 45 leden en heeft van het EP het mandaat gekregen om onderzoek te doen naar de vermeende gunstige fiscale behandelingen voor grote bedrijven in sommige lidstaten. De komende tijd moet blijken of de lidstaten bereid zullen zijn voor de commissie te verschijnen en hierover verklaringen af te leggen.

Het onderzoek zal zich richten op de fiscale ruling praktijken in de EU lidstaten sinds 1 januari 1991. Daarnaast zal de bijzondere commissie analyseren en beoordelen hoe de Europese Commissie omgaat met staatssteunregelingen in de lidstaten. Het mandaat van de Commissie bestrijkt zes maanden, maar kan indien nodig verlengd worden. Op 9 maart 2015 is de Bijzonder Commissie voor het eerst bijeengekomen om haar mandaat, werkmethode en vergaderrooster te bespreken (bekijk ook de video van de vergadering). De eerstvolgende vergadering staat gepland op 16 april a.s.