Brexit: Commissie-overzicht belangrijkste veranderingen na einde van overgangsperiode

Contentverzamelaar

Brexit: Commissie-overzicht belangrijkste veranderingen na einde van overgangsperiode

Nieuwe belemmeringen voor de handel in goederen en diensten tussen het VK en de EU zullen na het einde van de overgangsperiode onvermijdelijk ontstaan. In haar mededeling vestigt de Europese Commissie de aandacht op de belangrijkste gebieden waar veranderingen zullen plaatsvinden en raadt overheden, bedrijven, burgers en belanghebbenden aan de nodige voorbereidingen te treffen.

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna: VK) heeft de Europese Unie op 1 februari 2020 verlaten. Op grond van het Terugtrekkingsakkoord blijf het recht van de EU op en in het VK van toepassing gedurende een overgangsperiode. Deze overgangsperiode duurt tot 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode moeten de EU en het VK onderhandelen over een overeenkomst inzake een nieuw partnerschap tussen de EU en het VK.

De Europese Commissie stelt vast dat de onderhandelingen tot nu toe weinig vooruitgang laten zien. Zelfs als de EU en het VK een ambitieus partnerschap zouden sluiten, zou een dergelijke overeenkomst een relatie tot stand brengen die sterk verschilt van de huidige deelname van het VK aan de interne markt en de douane-unie. Het gegeven dat het VK vanaf het einde van de overgangsperiode niet langer deelneemt aan het EU-beleid zal onvermijdelijk leiden tot nieuwe belemmeringen voor de handel in goederen en diensten, maar ook voor de grensoverschrijdende mobiliteit en uitwisseling. Overheidsinstanties, bedrijven, burgers en belanghebbenden binnen de EU ondervinden de gevolgen van deze belemmeringen en moeten zich dus voorbereiden.

De Europese Commissie benadrukt dat het van essentieel belang is dat alle belanghebbenden zich goed voorbereiden op de brede en ingrijpende veranderingen na het eindigen van de overgangsperiode. In haar mededeling vestigt de Commissie daarom de aandacht op de belangrijkste gebieden waar onvermijdelijke veranderingen zullen plaatsvinden. Bedrijven dienen onder meer hun bestaande voorbereidingsplannen te herzien. Veel van deze voorbereidingsplannen van bedrijven zijn nog opgesteld met de gedachte dat er geen terugtrekkingsakkoord zou worden gesloten.

De Europese Commissie herziet ook alle 102 mededelingen aan belanghebbenden die zij tijdens de fase van de onderhandelingen over de terugtrekking heeft gepubliceerd. De meeste mededelingen zijn nog steeds relevant voor het einde van de overgangsperiode. Tot nu toe zijn 51 van deze bekendmakingen bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen die aan het einde van de overgangsperiode zullen plaatsvinden. Verdere bijwerkingen zullen binnenkort worden gepubliceerd. Een lijst is te vinden in bijlage I bij de mededeling.

Meer info: