Brexit: Commissie publiceert no-deal scenario

Contentverzamelaar

Brexit: Commissie publiceert no-deal scenario

De Commissie heeft gedetailleerde informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario in de Brexitonderhandelingen. Het betreft onder meer een mededeling met noodmaatregelen op voorrangsgebieden die kunnen worden uitgevoerd mocht er geen overeenkomst met het VK worden bereikt, als aanvulling op de eerste mededeling van 19 juli 2018.

Dit heeft de Commissie op 13 november bekendgemaakt in een persbericht.

In de eerste mededeling wordt aangegeven welke noodmaatregelen kunnen worden genomen indien het VK de EU op een wanordelijke manier zal verlaten. De Commissie heeft prioritaire gebieden vastgesteld waar dergelijke maatregelen nodig zouden kunnen zijn met het oog op de aanzienlijke gevolgen die een no deal-scenario voor burgers en bedrijven zou hebben: verblijfs- en visumkwesties, financiƫle diensten, luchtvervoer, douane, sanitaire/fytosanitaire regels, de overdracht van persoonsgegevens en klimaatbeleid. Eventuele noodmaatregelen zouden alleen worden genomen op beperkte gebieden waar die noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de EU te beschermen en waar paraatheidsmaatregelen momenteel niet mogelijk zijn. Zij zouden tijdelijk van aard zijn, een beperkte reikwijdte hebben, eenzijdig door de EU worden vastgesteld en verenigbaar blijven met EU-wetgeving. Er worden ook gedetailleerde wetgevende stappen uiteengezet die moeten worden genomen indien dergelijke noodmaatregelen noodzakelijk worden geacht.

De voorbereiding van de terugtrekking van het VK is een gezamenlijke inspanning op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, en de economische actoren. Hoewel de nationale maatregelen van de lidstaten een centraal element vormen bij de noodplanning, zal de Commissie de coƶrdinatie van de werkzaamheden van de lidstaten te intensiveren. Dit moet de eenheid van de EU de consistentie en coherente toepassing van alle maatregelen binnen de EU waarborgen. De Commissie geeft aan dat het met name Ierland zal steunen bij het vinden van oplossingen voor de specifieke uitdagingen van het Ierse bedrijfsleven.

Met betrekking tot het voorstel voor de wijziging van de visumverordening benadrukt de Commissie dat wanneer de EU-wetgeving niet langer van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019, bij een "no deal" of aan het einde van de overgangsperiode, Britse onderdanen van de visumplicht worden vrijgesteld voor kort verblijf in de EU. Dit is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het VK ook wederkerig en niet-discriminerend visumvrij reizen toekent aan EU-burgers die naar het VK reizen. Dit is in overeenstemming met de toezegging van de Commissie om de burgers voorop te stellen in de onderhandelingen met het VK.

In de mededeling over reizen tussen de EU en het VK na 29 maart 2019 schetst de Commissie de verschillende gebieden waarop de terugtrekking van het VK uit de EU van grote invloed zal zijn op het gemak waarmee het reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na vertrek uit de EU zal worden vergemakkelijkt. In het geval van een no deal-scenario zal de EU-wetgeving op 29 maart 2019 om middernacht niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk - bepaalde inreis- en uitreiscontroles aan de buitengrens van de EU zullen noodzakelijk zijn. Goederen die de EU binnenkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk - met name van dierlijke oorsprong - kunnen ook onderworpen worden aan douanecontroles en andere daarmee verband houdende controles, controles en beperkingen. Sommige rijbewijzen en certificaten, bijvoorbeeld rijbewijzen of paspoorten voor huisdieren, kunnen ook niet langer geldig zijn.

Meer informatie

Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019

Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019 (bijlagen)

Notice on travel between EU-VK

Brexit dossier (ECER)