Brexit: conferentie CIR en ECER

Contentverzamelaar

Brexit: conferentie CIR en ECER

13 feb

Brexit: conferentie CIR en ECER

Activiteitendata
Ministerie van Buitenlandse Zaken
De officiële presentatie van het Centrum voor Internationaal Recht vormt de aanleiding voor een gezamenlijke conferentie van CIR en ECER over de juridische aspecten van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. U kunt zich nog aanmelden.

De Britse regering heeft op 29 maart 2017 de Europese Raad officieel in kennis gesteld van het voornemen tot terugtrekking uit de EU. Deze historische stap heeft behalve politieke, economische en sociale gevolgen, ook ingewikkelde juridische implicaties.

Op 13 februari 2018 van 12.00 - 18.30 uur staan deze juridische aspecten van de zogenoemde Brexit centraal tijdens een conferentie die het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) en het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren.

De conferentie zal worden geopend met de presentatie van het door het ministerie van Buitenlandse Zaken nieuw opgerichte CIR. Dit expertisecentrum heeft als doel om praktijkgerichte internationaalrechtelijke informatie te ontsluiten voor de Rijksoverheid en zo bij te dragen aan de bewustwording en consistente toepassing en interpretatie van internationaal recht door de Rijksoverheid.

Vervolgens zullen in een plenair gedeelte en in break-out sessies verschillende juridische aspecten van de Brexit aan de orde komen, zoals verdragen, burgerschapsrechten, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting. Gerenommeerde sprekers, onder wie Prof.dr. André Nollkaemper en Prof.dr. Piet Eeckhout, zullen hun internationaalrechtelijke respectievelijk Europeesrechtelijke licht laten schijnen over de Brexit.

Het CIR en het ECER nodigen u hierbij van harte uit deel te nemen aan de conferentie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar DJZ-CIR@minbuza.nl en daarbij uw naam en organisatie(onderdeel) te vermelden. Let op: Medewerkers van de kerndepartementen hebben voorrang. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mogelijk zullen we daarom een keuze moeten maken uit de aanmeldingen. U krijgt bericht of u al dan niet kunt deelnemen.

We zien ernaar uit u te verwelkomen op 13 februari 2018!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 - 12.30

Inloop, registratie met broodje en koffie/thee

12.45 – 12.50        

Welkom door Siemon Tuinstra, directeur Juridische Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

12.50 – 13.00        

Opening door Willem van Ee, plaatsvervangend secretaris-generaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken

13.00 – 13.20         

Presentatie Centrum voor Internationaal Recht(CIR): David Raič, Marieke Broodman en Mieke van der Linden, Ministerie van Buitenlandse Zaken

13.20 – 13.30         

Overzicht van het middagprogramma: David Raič, moderator, Ministerie van Buitenlandse Zaken

13.30 – 14.30         

Keynote sprekers: prof. Piet Eeckhout, University College London en prof. André Nollkaemper, Universiteit van Amsterdam

14.30 – 15. 00        

Vragen/discussie

15.00 – 15.30         

Korte pauze (koffie/thee)

15.30 – 16.25        

Break-out sessies ronde 1

Sessie 1: Verdragen - Kiki Brölmann, Universiteit van Amsterdam

Sessie 2: Burgerschapsrechten - Hanneke van Eijken, Universiteit Utrecht/Ministerie van Buitenlandse Zaken

16.30 – 17.15        

Break-out sessies ronde 2

Sessie 3: Aansprakelijkheid - Pieter Jan Kuijper, Universiteit van Amsterdam

Sessie 4: Geschillenbeslechting - Christa Tobler, Rijksuniversiteit Leiden en Annemarieke Vermeer-Künzli, Ministerie van Buitenlandse Zaken                                  

17.15 – 17.45        

Plenair: terugkoppeling break-out-sessies en afsluiting conferentie

17.45 – 18.30        

Netwerkborrel

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

13 februari 2018, 11:00 - 17:30