Brexit: nieuw dossier op ECER site

Contentverzamelaar

Brexit: nieuw dossier op ECER site

Het beoogde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU leidt tot veel juridische vragen over de te volgen procedures en de rechten en plichten van de EU en het Verenigd Koninkrijk, van EU-burgers en van ondernemingen. In een nieuw Brexit-dossier op de ECER site wordt uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van deze bijzondere ontwikkeling.

Ga naar het ECER-dossier Brexit: terugtrekking VK uit de EU.