Brexit onderhandelingen van start

Contentverzamelaar

Brexit onderhandelingen van start

Na de eerste formele onderhandelingsronde hebben de EU en het VK over een aantal onderwerpen hun standpunten bekend gemaakt. De Britse regering heeft een ‘openingsbod’ gedaan voor de rechten van EU-burgers in het VK na Brexit. De Europese Raad heeft selectiecriteria vastgesteld voor nieuwe locaties van de EU-agentschappen die zich nu in Londen bevinden.

Bijna een jaar na het Brexit referendum waarin de Britten kozen voor uittreding van het VK uit de EU zijn de onderhandelingen op 19 juni officieel van start gegaan. Op die datum troffen Michel Barnier en David Davis - als hoofdonderhandelaars voor respectievelijk de EU en het VK- elkaar voor de eerste officiële ronde in Brussel, voornamelijk om de agenda voor de komende maanden te bespreken. Zij hebben tot 29 maart 2019 om een uittredingsakkoord te bereiken. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de tijd die Raad en Europees Parlement nodig hebben om voor die datum het Brexit-verdrag goed te keuren. Zoals in de EU-richtsnoeren en het EU-onderhandelingsmandaat vastgesteld, zullen in eerste instantie onder meer de rechten van EU-burgers, de financiën en de Ierse grens, de revue passeren.

Eerder al had de EU een positon paper over de situatie van EU-burgers uitgebracht. Inmiddels heeft de Britse regering haar aanbod voor de verblijfsrechten van EU-burgers na Brexit gedaan. In een snelle reactie via twitter gaf EU-onderhandelaar Barnier aan dat hij meer ambitie, duidelijkheid en garanties verwacht.

In een toespraak voor het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft Barnier de praktische gevolgen van de Brexit voor burgers en ondernemers uiteengezet. Hij signaleert een aantal misverstanden die volgens hem aan de andere kant van het Kanaal over de uittreding bestaan. Ook schetst hij de consequenties van de Britse stelling dat “no deal” beter zou zijn dan een “bad deal”.

Openbaarmaking van onderhandelingsstandpunten

De meeste onderhandelingsdocumenten van de EU worden openbaar gemaakt. Op de Brexit-site van de Commissie staan inmiddels  “position papers” over uiteenlopende onderwerpen, onder meer over de gevolgen voor burgers van het VK en de EU, het functioneren van de EU-instellingen, het beheer van de Brexit-afspraken, de lopende administratieve en juridische procedures, en de rechterlijke samenwerking op diverse gebieden.
Op de Brexit-site van het VK worden Britse documenten gepubliceerd.

Het Kabinet heeft gereageerd op het verzoek van de Tweede Kamer  om toegang tot de speciale EU-database voor Brexit-documenten, de zgn. Delegates Portal à 27 (alle EU lidstaten minus het VK).   De aanleiding voor de Kamerbrief was een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het mogelijk te maken dat vertrouwelijke Brexit stukken ook op afstand kunnen worden ingezien. De huidige afspraken maken het enkel mogelijk dat vertrouwelijke Brexit stukken worden ingezien in de leeskamer van de Tweede Kamer (zie over deze eerdere informatieafspraken Kamerstuk 23 987 nr. 173). In de Kamerbrief wordt aangegeven dat toegang tot delegates portal à 27 niet mogelijk zal zijn maar gezocht wordt naar andere technische mogelijkheden om ook het digitaal delen van toegezonden vertrouwelijke documenten mogelijk te maken.

Nieuwe locatie EU-agentschappen

Op de Europese Raad van 22 juni 2017 is de stand van zaken en het verdere proces van de terugtredingsonderhandelingen besproken. Daar zijn ook de criteria vastgesteld voor de selectie van de nieuwe locatie van de twee EU agentschappen die zich momenteel in Londen bevinden. Het gaat om het geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Europese banken autoriteit (EBA). Geïnteresseerde lidstaten moeten hun locatie voorstellen voor 31 juli bij de Commissie indienen. Na een eerste beoordeling door de Commissie voor 30 september besluit de EU27 in november 2017 over de nieuwe locaties.
 

Meer info: