Brexit: Raad bereikt akkoord over tijdelijke WTO tariefquota

Contentverzamelaar

Brexit: Raad bereikt akkoord over tijdelijke WTO tariefquota

Op 31 oktober zijn de lidstaten het eens geworden over een ontwerplijst van tariefcontingenten die de EU zal toepassen na Brexit, totdat de nieuwe contingenten met de WTO partners zijn onderhandeld. Over deze lijst moet nu nog een akkoord met het Europees Parlement worden bereikt. Pas daarna wordt hij in het EU-recht opgenomen.

Dit laat de Raad in een persbericht weten.

Brexit heeft directe gevolgen voor de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De huidige aantallen vastgesteld in de WTO-tariefcontingenten van de EU voor landbouw-, visserij- en industrieproducten zijn gebaseerd op basis van het feit dat het VK een EU-lidstaat is en deel uitmaakt van de EU-markt.

Om rekening te houden met de situatie dat het VK na Brexit geen deel meer zal uitmaken van de EU-markt heeft de EU een unilaterale aanpassing van de WTO-tariefcontingenten van de EU berekend. Deze aanpassing is berekend op basis van de bestaande hoeveelheden die worden verdeeld tussen het VK en de EU op basis van de handelspatronen in de afgelopen drie jaar.

Hoewel de EU met de WTO-partners moet onderhandelen over de herziening van elk van deze tariefcontingenten, is deze eenzijdige verdeling van de EU tariefcontingenten nodig ten behoeve van duidelijkheid van het multilaterale handelsstelsel in de periode tussen Brexit en de sluiting van een definitief akkoord met de WTO.  

 

Meer informatie:

Overeengekomen tekst van de Raad met ontwerplijst WTO tariefcontingenten

Brexit dossier (ECER)