Brexit: uitstel tot 31 januari 2020

Contentverzamelaar

Brexit: uitstel tot 31 januari 2020

Op 19 oktober 2019 heeft de Britse regering een derde maal om een verlenging verzocht van de artikel 50 termijn tot en met 31 januari 2020. De Europese Raad in Artikel 50 samenstelling heeft via een schriftelijke procedure met eenparigheid van stemmen besloten tot een flexibele verlenging. Het VK heeft met dit besluit expliciet ingestemd. Tijdens de verlenging blijft het VK EU-lidstaat met alle bijbehorende rechten en plichten en kan het nog steeds de Artikel 50 kennisgeving intrekken. Het ER besluit benadrukt dat het VK zich moet zich blijven houden aan de verplichting tot loyale samenwerking en zich constructief en verantwoordelijk opstellen, met name in de besluitvorming door de EU. Nu het VK nog EU-lid is zal het ook een Commissaris moeten voordragen.

Op 19 oktober 2019 heeft de Britse premier Boris Johnson de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk een brief geschreven, waarin hij verzoekt om een verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn tot en met 31 januari 2020. Hij benadrukt in de brief dat hij dit doet op grond van de geldende verplichtingen van de Britse European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019 (‘Benn Act’). Een nieuwe verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn is juridisch gezien mogelijk. De Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50) moet hier met eenparigheid van stemmen, en met instemming van het VK, over besluiten.

ER voorzitter Tusk heeft de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU Lidstaten geconsulteerd over dit verzoek. Op 22 oktober 2019 heeft het Britse Lagerhuis ingestemd met de behandeling van de European Union (Withdrawal Agreement) Bill. Daarna heeft het Britse Lagerhuis het door de regering voorgestelde tijdspad voor de behandeling van deze wetgeving echter verworpen. Hiermee werd het praktisch gezien onmogelijk om aan Britse zijde het ratificatieproces van het terugtrekkingsakkoord te voltooien voor de deadline van 31 oktober 2019. Na instemming van het VK met de tekst van het concept ER Artikel 50 verlengingsbesluit heeft voorzitter Tusk voorgesteld het verlengingsbesluit aan te nemen via een schriftelijke procedure. Het gebruik van de schriftelijke procedure is wenselijk aangezien het om een dringende aangelegenheid gaat en er voor het verstrijken van de deadline van 31 oktober geen Europese Raad meer gehouden wordt. De schriftelijke procedure is op 28 oktober van start gegaan en eindigde op 29 oktober om 18:00.

 

Het ER Artikel 50 verlengingsbesluit voorziet in een flexibele verlenging van de in Artikel 50, lid 3, VEU bedoelde periode tot en met 31 januari 2019. Dit betekent dat de verlenging eerder eindigt als beide partijen het terugtrekkingsakkoord eerder ratificeren, via inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord per de eerste van de volgende maand. Tijdens de verlenging blijft het VK een EU-lidstaat met alle rechten en plichten en kan het ook te allen tijde de Artikel 50 kennisgeving intrekken. Het verlengingsbesluit benadrukt dat het VK zich als vertrekkende EU-lidstaat moet houden aan de verplichting tot loyale samenwerking en zich constructief en verantwoordelijk dient te blijven opstellen. Dit geldt in het bijzonder bij besluitvorming door de EU. Op grond van artikel 17 lid 5 VEU en het daarop gebaseerde Raadsbesluit 2013/272 EU zal het VK ook een kandidaat voor de nieuwe Commissie moeten voordragen.

 

Op 29 oktober in de avond heeft het Britse Lagerhuis ingestemd met nieuwe verkiezingen op 12 december 2019. Het nieuw gekozen parlement zal de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord moeten voltooien voor 31 januari 2020 om een harde Brexit alsnog te voorkomen.

Meer informatie

Persbericht van de Raad 29 oktober 2019

Brief met verzoek VK derde verlenging

Besluit van de Europese Raad 2019/1810 vastgesteld i.o.m. VK tot verlenging artikel 50 termijn tot 31 januari 2020

Brief PM Johnson instemming met flexibele verlenging tot 31 januari 2020.

Brief Minister Blok aan Tweede Kamer schriftelijke procedure verlenging artikel 50 periode