Brexit: voorbereidingen van de Rijksoverheid op het aflopen van de overgangsperiode

Contentverzamelaar

Brexit: voorbereidingen van de Rijksoverheid op het aflopen van de overgangsperiode

Op 31 december 2020 komt er een einde aan de overgangsperiode die in het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK is overeengekomen. Na die datum is het EU-recht definitief niet meer van toepassing op het VK. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het VK presenteert het Nederlandse kabinet een overzicht van de voorbereidingen die de Rijksoverheid moet treffen voor het aflopen van de overgangsperiode.

De voorbereidingen op de nieuwe relatie met het VK na het aflopen van de overgangsperiode zijn een belangrijk punt van aandacht voor het Nederlandse kabinet. Zelfs indien het lukt om afspraken te maken over een toekomstig partnerschap zal er veel veranderen. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen – overheden, instellingen, bedrijven en burgers – readiness-voorbereidingen treffen.

Het Nederlandse kabinet benadrukt dat het overzicht van de voorbereidingen per beleidsterrein een momentopname is. Ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen het VK en de EU zijn van invloed op de aard en de omvang van de benodigde voorbereidingen. Dit geldt zeker voor de noodzaak voor het eventueel treffen van contingency-maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de meest nadelige gevolgen op te vangen indien de EU en het VK niet tijdig tot een akkoord over het toekomstig partnerschap komen.

Naast het benoemen van voorbereidingen die moeten worden getroffen na het aflopen van de overgangsperiode gaat het overzicht in op de nationale voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van het Terugtrekkingsakkoord. Ook worden in het overzicht enkele aandachtspunten benoemd die van belang zijn bij het bereiken van een akkoord over een toekomstig partnerschap en wanneer een dergelijk akkoord uitblijft.

Tenslotte deelt het Nederlandse kabinet de kabinetsappreciatie over de mededeling van de Europese Commissie over de readiness-voorbereidingen op EU-niveau. Deze voorbereidingen zijn door de Commissie neergelegd in het document Getting ready for changes ( COM (2020)324).

 Meer informatie