Britse EU-Bill: Eurosceptische Tories vangen bot

Contentverzamelaar

Britse EU-Bill: Eurosceptische Tories vangen bot

De poging van een groep Britse parlementariërs om de ‘European Union Bill’ van de regering Cameron aan te scherpen is mislukt. Een overgrote meerderheid van het House of Commons stemde tegen amendementen van een groep conservatieve parlementariërs die erop neerkomen dat het Europese recht niet boven dat van het Verenigd Koninkrijk gaat.

Tijdens de parlementaire behandeling van de wet werd uitgebreid gedebatteerd over de verhouding tussen de Britse en de Europese rechtsorde. Zeer de moeite waard om te lezen of te bekijken.

In het debat werd de voorrang van het EU-recht boven het nationale recht ter discussie gesteld, waarbij ook forse kritiek werd geleverd op het EU-Hof van Justitie. Uiteindelijk is het amendement van de conservatieve leden met grote meerderheid verworpen. Een factor in het debat was een bijdrage van Jean Claude Piris, voormalig directeur van de Juridische Dienst van de Raad. In zijn bijdrage schrijft hij dat het aan de lidstaten is om te beslissen hoe zij in hun constitutionele tradities omgaan met de werking van het Europese recht en waarin hij schrijft dat hij ervan uitgaat dat de EU-bill niets verandert aan de huidige situatie in het VK. EU-minister Lidington bevestigde dat in het debat.

Het doel van de European Union Bill, ook wel de ‘referendum lock’ genoemd, is het verstevigen van de nationale procedures voor het instemmen met bepaalde EU-maatregelen en met wijzigingen van de EU-verdragen. De Britse regering wil onder andere:

  • dat er altijd een referendum wordt gehouden bij een Verdragswijziging die bevoegdheden overdraagt aan de EU. Voor de aankomende verdragswijziging in verband met het crisismechanisme voor de euro is de Britse regering van mening dat er geen referendum gehouden hoeft te worden. Belangrijkste reden is dat het Verenigd Koninkrijk niet meedoet aan de euro.
  • Parlementaire goedkeuring voordat de Britse regering kan instemmen met de gebruikmaking van een zgn. passerellebepaling in de Verdragen (een bepaling die het mogelijk maakt af te wijken van het verdrag met een versoepelde besluitvormingsprocedure). Bovendien moet er, als er sprake is van overdracht van bevoegdheden, ook een referendum plaatsvinden bij het gebruik van een passerelle.
  • Vastleggen dat het Britse parlement het laatste woord heeft over de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.