Britse JBZ-samenwerking: opt out en opt in?

Contentverzamelaar

Britse JBZ-samenwerking: opt out en opt in?

De Britse regering heeft in het Britse Lagerhuis aangekondigd gebruik te willen maken van haar opt-out met betrekking tot alle maatregelen op het gebied van politie- en justitiesamenwerking die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 zijn aangenomen. De Britten kunnen vervolgens aangeven met betrekking tot welke maatregelen hun deelname willen hernieuwen. Hiervoor zal het VK in overleg met de Commissie en de lidstaten moeten treden.

De aankondiging door de Britse regering in het Lagerhuis vond plaats op op 15 oktober jl.

Voor bepaalde EU-handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking geldt momenteel dat de Europese Commissie en het EU-Hof geen volledige bevoegdheden hebben. De Commissie kan bijvoorbeeld geen inbreukprocedures starten op dit terrein. Ook heeft het EU-Hof op dit terrein niet automatisch rechtsmacht. Nederland en de meeste andere lidstaten hebben die rechtsmacht overigens wel aanvaard door een verklaring af te leggen. Aan dit tijdelijke regime komt op 1 december 2014 een einde.

Het Verdrag van Lissabon (art. 10, lid 4 van protocol 36) biedt het VK de mogelijkheid van een opt-out op het gebied van politie- en justitiesamenwerking. Vóór 1 juni 2014 kan het VK beslissen niet meer mee te doen aan de maatregelen op het gebied van politie- en justitiesamenwerking die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen en waaraan het VK deelneemt. Een gedeeltelijke opt-out is niet mogelijk.

Tegelijk houdt het VK uitdrukkelijk de mogelijkheid open van een ‘opt in’ voor maatregelen die nuttig worden geacht. Voor die maatregelen zal het VK dan wel alle bevoegdheden van de Europese Commissie en het EU-Hof moeten accepteren.

Het betreft in totaal 133 maatregelen, waarvan 24 betrekking hebben op de Schengensamenwerking. Een belangrijke maatregel in de lijst is het Europees Aanhoudingsbevel.

Klik hier voor een filmpje met de aankondiging in het Britse Lagerhuis.

Klik hier voor een rapport van het Centre for European Reform, een Britse denktank.

Klik hier voor een artikel in EUobserver.