Britten willen nationale soevereiniteit vastleggen

Contentverzamelaar

Britten willen nationale soevereiniteit vastleggen

De Britse minister voor Buitenlandse Zaken William Hague heeft aangekondigd dat de Britse regering een ‘European Union Bill’ zal indienen bij het Britse parlement, waarin zal worden vastgelegd dat het Europese recht enkel van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk omdat het soevereine Britse parlement dat wil. Ook bevat het voorstel bepalingen over referenda bij EU-verdragswijzigingen en het gebruik van passerelles in de EU-verdragen.

Volgens Hague is de wet de uitwerking van een verkiezingsbelofte van de Conservatieve partij. De belofte tijdens de verkiezingen van mei dit jaar was om vast te leggen dat het Britse parlement soeverein is op het gebied van regelgeving in het Verenigd Koninkrijk.

Hij brengt in herinnering dat het Britse parlement in 1972, door aanneming van de European Communities Act, de doorwerking van het Europese recht in het nationale recht heeft mogelijk gemaakt (en daarmee ook de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EU). Deze Act kan door het parlement weer worden ingetrokken of gewijzigd. Het plan is om dit te onderstrepen in de nieuwe wet.

Naast het vastleggen van de soevereiniteit van het nationale parlement komen er ook regels voor het houden van referenda bij nieuwe EU-verdragen en het gebruik van passerelles. De Britse regering kan alleen instemmen met het begruik van de passerelles als het parlement akkoord gaat. Dit is min of meer vergelijkbaar met de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht in Duitsland.
Volgens een schriftelijke verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zal een voorstel de volgende zaken bevatten:

(a) any proposed future EU treaty, agreed by all EU Member States’ governments, including the UK government, which sought to transfer areas of power or competence from the United Kingdom to the European Union would be subject to a referendum of the British people; and,
(b) the use of ratchet clauses or passerelles, provisions in the existing EU Treaties, which allow the rules of the EU to be modified or expand without the need for a formal Treaty change, would require an Act of Parliament before the Government could agree to its use."