Bulgarije en Roemenië voorlopig nog geen volwaardig lid Schengen

Contentverzamelaar

Bulgarije en Roemenië voorlopig nog geen volwaardig lid Schengen

Er is nog geen beslissing genomen over de volledige toepassing van het Verdrag van Schengen op Bulgarije en Roemenië. Beide landen hebben in 2011 al voldaan aan alle technische voorwaarden, maar over volledige toepassing moeten alle lidstaten unaniem beslissen. Een aantal landen, waaronder Nederland en Duitsland, willen hun onvoorwaardelijke steun nog niet uitspreken.

Volgens een aantal lidstaten zijn Bulgarije en Roemenië nog niet klaar voor toetreding tot het paspoortvrije Schengengebied. De reden hiervoor is de aanhoudende corruptie in beide landen waardoor de rechtstaat niet gewaarborgd kan worden. Corruptie binnen hoge overheidsfuncties en georganiseerde misdaad komen helaas nog steeds voor. Bovendien bestaat er angst voor een ongereguleerde toestroom van derdelanders via Roemenië en Bulgarije.

Het is nu de bedoeling dat de toetreding zal gaan plaatsvinden in twee stappen. In de eerste stap vervalt de grenscontrole bij havens en vliegvelden. De controles aan de binnengrenzen zullen vervolgens verdwijnen. Waarschijnlijk zal pas in 2014 een beslissing worden genomen over een onvoorwaardelijke toepassing van de Schengenregels.

Meer informatie vindt u hier.