Bundesverfassungsgericht: Duitsland mag ESM-verdrag ratificeren

Contentverzamelaar

Bundesverfassungsgericht: Duitsland mag ESM-verdrag ratificeren

Het Bundesverfassungsgericht heeft geoordeeld dat Duitsland het Verdrag betreffende het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) mag ratificeren. Wel bepaalde het Duitse Federale Constitutionele Hof dat internationaalrechtelijk moet worden verzekerd dat Duitsland niet zonder parlementaire instemming tot een hogere inschrijving op het ESM kan worden verplicht dan nu het geval is (ruim 190 miljard euro) en dat het recht op informatie van de Bondsdag en de Bondsraad gerespecteerd wordt.

Lees hier het persbericht

 Lees hier een Engelse samenvatting van de uitspraak

Lees hier het ESM-verdrag

De punten die internationaalrechtelijk moeten worden verzekerd:

- geen verhoging Duitse inschrijving op het maatschappelijk kapitaal zonder parlementaire goedkeuring (artikel 8, lid 5 ESM-verdrag).

- Artikel 32, lid 5 ESM (onschendbaarheid archieven ESM), artikel 34 (beroepsgeheim van eenieder die betrokken is bij ESM) en artikel 35, lid 1 ESM (immuniteiten ESM-officials) mogen niet in de weg staan aan het recht op informatie van de Bundestag