Christine Lagarde benoemd tot voorzitter Europese Centrale Bank

Contentverzamelaar

Christine Lagarde benoemd tot voorzitter Europese Centrale Bank

De Europese Raad heeft vandaag Christine Lagarde benoemd tot president van de Europese Centrale Bank voor een niet-hernieuwbare termijn van acht jaar. Christine Lagarde zal met ingang van 1 november 2019 de aftredende president, Mario Draghi, vervangen.

Op 2 juli 2019 heeft de Europese Raad Christine Lagarde als de geschikte kandidaat voor de president van de Europese Centrale Bank (ECB) beschouwd. De Raad (Economische en Financiële Zaken) heeft vervolgens op 9 juli 2019 een formele aanbeveling gedaan. Het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank hebben respectievelijk op 17 september 2019 en 25 juli 2019 advies uitgebracht aan de Europese Raad.

 

Achtergrond

Artikel 283, lid 2, van het VWEU bepaalt dat de Europese Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, de directie van de ECB benoemt "door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op aanbeveling van de Raad en na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied".

De directie van de ECB is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid van het eurogebied, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de ECB. Hij bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden, die alle voor een niet-hernieuwbare termijn van acht jaar zijn benoemd. De Raad van Bestuur bestaat uit zes leden van de Directie en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten van het eurogebied.

 

Meer informatie

Persbericht Raad

Besluit van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

Infografic over de benoeming van het bestuur van de ECB

CV Christine Lagarde (IMF website)