Commissie: bekendmaking ontvangers landbouwsubsidies beperkt.

Contentverzamelaar

Commissie: bekendmaking ontvangers landbouwsubsidies beperkt.

Lidstaten mogen niet langer bekendmaken welke individuele boeren landbouwsubsidies van de EU hebben ontvangen. De gegevens van landbouwbedrijven mogen nog wel worden openbaar gemaakt. Dat blijkt uit nieuwe regels die de Commissie heeft vastgesteld. De Commissie geeft hiermee gevolg aan het arrest van het EU-Hof vorig jaar november waarin werd bepaald dat de privacy van boeren werd geschonden. De Raad en EP zullen met een nieuwe verordening moeten komen die rekening houdt met de uitspraak van het Hof.

De EU heeft bepaald dat de lidstaten moeten zorgen voor een jaarlijkse bekendmaking

achteraf van de begunstigden van landbouwsubdidies en van de per begunstigde ontvangen bedragen. Dit is opgenomen in verordening 1290/2005 (artikel 44 bis)

In het arrest Volker en Schecke oordeelde het Hof dat de manier waarop de subsidies bekend werden gemaakt te ver ging met het oog op de privacy van de boeren. Het Hof erkent het belang van transparantie maar de manier waarop de gegevens naar buiten komen kan ook op een minder ingrijpende manier. De Commissie heeft daarom de uitvoeringverordening waarin werd bepaald hoe de bekendmaking moet gescheiden beperkt tot rechtspersonen. De verordening geldt niet meer voor natuurlijke personen.

Het is nu aan de Raad en het EP om een nieuwe regeling te maken voor de bekendmaking van subsidies waarbij rekening wordt gehouden met de uitspraak van het Hof.