Commissie geeft positief advies over verdragswijziging eurostabiliteit

Contentverzamelaar

Commissie geeft positief advies over verdragswijziging eurostabiliteit

De Europese Commissie kan instemmen met de beperkte verdragswijziging die is voorgesteld door de Europese Raad om de invoering van een Europees stabiliteitsmechanisme ter bescherming van de stabiliteit van de eurozone mogelijk te maken. De Commissie heeft in de vereenvoudigde herzieningsprocedure die gevolgd wordt het recht van advies, net als het Europees Parlement. En daar zijn beide instellingen niet helemaal blij mee, zo bleek tijdens een debat in het EP.

De Commissie en het EP prefereren de ‘communautaire methode’. Deze methode houdt in dat de Commissie een voorstel doet en de Raad en het EP vervolgens samen besluiten. Bij de vereenvoudigde herzieningsprocedure (artikel 48, lid 6 van het EU-Verdrag) loopt het echter anders. De Commissie en EP kunnen slechts adviseren, waarna de Europese Raad met eenparigheid van stemmen besluit. In een debat in Straatsburg uitten EP-leden kritiek op de intergouvernementele aanpak. Commissievoorzitter Barroso wil ook liever zelf met voorstellen komen, maar wijst wel op de belangrijke rol die intergouvernementele besluiten kunnen spelen voor de Europese integratie. Hij gaf daarbij het voorbeeld van Schengen.

De Europese Raad heeft voorgesteld om aan artikel 136 van het EU-Werkingsverdrag een derde lid toe te voegen dat luidt als volgt:

"3. De lidstaten die de euro als munt hebben, stellen een stabiliteitsmechanisme in dat moet worden geactiveerd indien dat onontbeerlijk is om de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen. De verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme zal aan stringente voorwaarden gebonden zijn."

Klik hier voor het advies van de Commissie