Commissie kondigt Witboek aan over toekomst van Europa

Contentverzamelaar

Commissie kondigt Witboek aan over toekomst van Europa

De EU moet zich niet alleen maar aanpassen aan een veranderende wereld, maar hem actief vormgeven. Niet alleen beschermen wat we nu hebben, maar bouwen aan een betere samenleving voor morgen. Deze ambitie wil de Europese Commissie uitwerken in een witboek over de toekomst van Europa dat volgende maand verschijnt bij de zestigste verjaardag van de verdragen van Rome.

Op 25 maart 2017 zullen de staatshoofden en regeringsleiders in Rome bijeenkomen om de zestigste verjaardag van de ondertekening van de Europese verdragen te vieren. Rond die tijd zal het Verenigd Koninkrijk vermoedelijk formeel aankondigen uit de Europese Unie te stappen. Om het denkproces over een Unie van 27 lidstaten te ondersteunen, zal de Commissie binnenkort een witboek uitbrengen.

In het verslag van de informele Europese Raad van 3 februari 2017 schrijft het kabinet het volgende.

In het debat over de toekomst van Europa (het zgn. Bratislava-proces dat zal culmineren in een bijeenkomst in Rome eind maart a.s.) werden de uitgangspunten voor de bijeenkomst in Rome, zoals neergelegd in een non-paper van de voorzitter van de Europese Raad breed onderschreven. Dit paper is de kamer voorafgaand aan de top ter vertrouwelijke inzage toegegestuurd.

De bijeenkomst in Rome dient de eenheid en vastberadenheid van de 27 lidstaten te benadrukken, de fundamentele waarden van de Unie te herbevestigen en de noodzaak te onderstrepen om resultaten te leveren op die terreinen die er voor de Europese burgers het meest toe doen. Tijdens de bijeenkomst is door de Benelux een paper gepresenteerd (bijgevoegd), waarin een aantal principes  wordt benadrukt waarop Europese samenwerking gebaseerd dient te zijn, zoals de vier vrijheden, fundamentele waarden, focus op kerntaken, sterke lidstaten met goed bestuur. Minister president Rutte heeft deze principes in zijn interventie benadrukt en focus bepleit op kerntaken zoals een eerlijke en diepe interne markt, interne en externe veiligheid, migratie en grensbeheer.

Meer informatie: