Commissie lanceert platform voor input op Europese digitale identiteitsportemonnees

Contentverzamelaar

Commissie lanceert platform voor input op Europese digitale identiteitsportemonnees

De Europese Commissie heeft het onlineplatform in het leven geroepen om feedback te verzamelen van belanghebbende partijen die kan worden gebruikt om de toekomstige Europese digitale identiteitsportemonnees voor burgers vorm te geven. Met behulp van die feedback kunnen die digitale identiteitsportemonnees als een praktisch instrument worden ingericht.

Op 3 juni 2021 deed de Europese Commissie een voorstel voor een betrouwbare en veilige digitale identiteit voor alle Europeanen. Het gaat om het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 (eIDAS-verordening) betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit (COM(2021)281). Een van de onderdelen van dat voorstel betreft de creatie van digitale identiteitsportemonnees.

Met deze persoonlijke digitale portefeuilles zullen burgers zich digitaal kunnen identificeren en identiteitsgegevens en officiƫle documenten in elektronisch formaat opslaan en beheren. Denk bijvoorbeeld aan documenten als een rijbewijs, medische voorschriften of diploma's.

Ook kunnen burgers hiermee hun identiteit aantonen. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onlinediensten, om digitale documenten te delen of om gewoon een specifiek persoonlijk kenmerk, zoals leeftijd, aan te kunnen tonen, zonder daarbij hun identiteit of andere persoonlijke gegevens -die niet nodig zijn voor de betreffende transactie- prijs te hoeven geven. Burgers moeten te allen tijde volledige controle hebben over de gegevens die zij delen, en het gebruik van de portemonnee moet volledig vrijwillig zijn.

Om te zorgen dat de Europese digitale identiteit snel realiteit wordt, heeft de Commissie lidstaten opgeroepen te werken aan een toolbox over de technische aspecten van het toekomstige systeem. Hierbij moet rekening worden gehouden met de lopende wetgevingsdiscussies in het Europees Parlement en de Raad.

Het onlineplatform blijft ook tijdens de wetgevingsonderhandelingen open voor input. De gemeenschappelijke toolbox wordt verwacht in september 2022.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering