Commissie moet GGO-besluit overdoen

Contentverzamelaar

Commissie moet GGO-besluit overdoen

De Commissie mag een besluit dat in een comitéprocedure is voorgelegd aan de lidstaten niet naderhand nog even wijzigen. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald in een procedure die was aangespannen door Hongarije over een genetisch gemodificeerd aardappelproduct.

·      Het betreft het arrest van het Gerecht van 12 december 2013 in de zaak  T-240/10 (Hongarije tegen Commissie)

De procedure betreft het goedkeuren van een aanvraag voor de introductie van een genetisch gemodificeerd organisme (in casu een aardappelproduct)  De Commissie doorliep de voorgeschreven Comitologieprocedure (de oude regelgevingsprocedure) en kon toen het besluit vaststellen, maar koos er toen voor opnieuw wetenschappelijk advies te vragen. Op grond van het nieuwe wetenschappelijke advies paste de Commissie ook de considerans van het besluit lichtelijk aan. Dit gebeurde allemaal nadat de procedure in het comité en de Raad waren doorlopen. Dat mag niet, zo blijkt uit het arrest. Het comité en de Raad hebben niet de kans gekregen om op basis van de nieuwe wetenschappelijke informatie te besluiten. De Commissie kon ook niet overeind houden dat het slechts een technische aanpassing was en dat het nieuwe advies slechts een bevestiging was van het eerdere advies. Bovendien zijn GGO een politiek gevoelig onderwerp.