Commissie moet meer verantwoordelijkheid nemen voor Strafregister Informatiesysteem

Contentverzamelaar

Commissie moet meer verantwoordelijkheid nemen voor Strafregister Informatiesysteem

Het plan van de Europese Commissie om een Europees strafregister informatiesysteem (ECRIS) op te richten kan nog een stuk beter, zo vindt de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming. Het ECRIS houdt zelf geen register bij , maar zorgt enkel voor de uitwisseling van informatie. De Commissie dient de verantwoordelijkheid te nemen voor het goed functioneren van het gemeenschappelijke systeem, aldus de toezichthouder.

Er is geen sprake van de oprichting van een groot Europees superregister. In de ogen van de ETGB is dat een wijs besluit, maar het decentrale karakter van het voorstel neemt niet weg dat de Commissie de 'controller' is van het project. Het is beter voor de bescherming van de gegevens als de Commissie verantwoordelijk is voor het functioneren van de gegevensuitwisseling.

De nationale strafregisters blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens. De uitwisseling van de gegevens moet door ECRIS gefaciliteerd worden. Het operatiecentrum, gevestigd te Bratislava, is de spil in het nieuwe systeem. Volgens de Europese Toezichthouder is nergens goed vastgelegd dat de Commissie verantwoordelijk is voor de systeem en de software die het systeem mogelijk maakt.

Als de Commissie deze rol heeft binnen het systeem dient verordening 45/2001 betreffende de privacybescherming binnen de instellingen van de gemeenschap op ECRIS van toepassing te zijn. Die verordening is niet automatisch van toepassing, zoals wel het geval is bij het Schengen Informatie Systeem (SIS), omdat ECRIS zijn oorsprong heeft in titel VI EU en dus geen onderdeel uitmaakt van het EG-verdrag. Het voorstel moet daarom uitdrukkelijk deze verordening van toepassing verklaren op ECRIS.