Commissie presenteert een voorstel om de EU beter te beschermen tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een voorstel om de EU beter te beschermen tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

Het EU-agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) krijgt op basis van het voorstel meer bevoegdheden om toezicht te houden op de integriteit en transparantie van de Europese energiemarkt. Het ACER krijgt onder meer een grotere rol bij onderzoeken naar grensoverschrijdende gevallen van mogelijke marktmanipulatie.

In 2011 is verordening 1227/2011 (hierna: de REMIT-verordening) vastgesteld. De REMIT-verordening omvat een sectorspecifiek rechtskader voor het toezicht op de groothandelsmarkt(en) voor energie. De doelstelling is marktmanipulatie aan het licht te brengen en te ontmoedigen. Het was voor het eerst dat energiehandel op EU-niveau werd gescreend om marktmanipulatie op te sporen.

Op 14 maart 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de REMIT-verordening te wijzigen. De wijzigingen voorzien onder meer in een sterkere rol voor het EU-agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER) bij onderzoeken van grensoverschrijdende gevallen van (mogelijke) marktmanipulatie. Ook voorziet het voorstel in de harmonisatie van boetes die door regelgevende instanties op nationaal niveau kunnen worden opgelegd.

Naast een wijziging van de REMIT-verordening voorziet het voorstel eveneens in een wijziging van de ACER-verordening en een wijziging van een uitvoeringsverordening die op grond van de REMIT-verordening is vastgesteld.

Meer informatie: