Commissie presenteert nieuw sanctiebeleid inbreukprocedures

Contentverzamelaar

Commissie presenteert nieuw sanctiebeleid inbreukprocedures

EU-lidstaten kunnen sneller een boete of dwangsom opgelegd krijgen als zij een arrest van het Hof van Justitie niet uitvoeren of een EU-richtlijn niet op tijd omzetten in nationale wetgeving. Dit blijkt uit een mededeling van de Commissie over het nieuwe sanctiebeleid.

Het verscherpte sanctiebeleid vult het bestaande sanctiebeleid in de mededeling van de Commissie uit 2005 over inbeukprocedures aan. Het is een hoeksteen in de toepassing van artikel 260 EU-Werkingsverdrag. De belangrijkste vernieuwingen van dit artikel als gevolg van het Verdrag van Lissabon zijn:

 • Indien de Commissie van mening is dat een lidstaat een arrest van het Hof niet (voldoende) is nagekomen hoeft de Commissie niet de hele gebruikelijke inbreukprocedure te doorlopen. Zo is een met redenen omkleed advies niet langer nodig. Dit zal volgens de Commissie de doorlooptijd van deze procedures aanzienlijk naar beneden brengen.
 • Als de Commissie een inbreukprocedure is begonnen omdat een lidstaat niet officieel de omzetting van een richtlijn heeft meegedeeld kan de Commissie bij dat beroep meteen het Hof vragen om bij niet-nakoming een boete of dwangsom op te leggen. Dit moet ervoor zorgen dat er meer druk komt op lidstaten om richtlijnen tijdig om te zetten in nationale maatregelen.

  De Commissie kondigt in de mededeling de volgende maatregelen aan.

  • De Commissie zal in principe in alle zaken van te late omzetting aan het Hof vragen een boete of dwangsom op te leggen bij een inbreuk, al zullen er ook uitzonderingen mogelijk zijn.
  • Deze mogelijkheid kan worden ingezet bij een totaal uitblijven van een notificatie van omzetting, maar ook bij een gebrekkige notificatie. Dit is het geval als een bepaald deel van de richtlijn niet is omgezet of niet geldt voor het gehele grondgebied. Dat is iets anders dan een inbreukprocedure wegens een (in de ogen van de Commissie) verkeerde omzetting. Die zaken volgen de gebruikelijke inbreukprocedure van artikel 258 VWEU.
  • Een boete (forfaitaire som) sluit de gelijktijdige oplegging van een dwangsom niet uit en vice versa. De Commissie geeft wel de voorkeur aan dwangsommen, maar soms kan een boete nodig zijn.
  • De hoogte van de boete en dwangsommen zal berekend worden op dezelfde manier als in de mededeling van de Commissie uit 2005. Op dit punt wordt het beleid dus niet aangepast.